design - Lukáš Doležel, admin - Filip Kochan

Profil

ATELIER NA STOUPÁCH vznikl v roce 1997. Jedná se o atelier ing. arch. Martina Laštovičky, autorizovaného architekta se všeobecnou působností.
Atelier se zabývá architekturou a projektováním ( rekonstrukce, sakrální a občanské stavby ).

Foto Foto Foto Foto

Profesní životopisná data ing. arch. Martina Laštovičky

15.5.1991
Ukončení studia na fakultě architektury VUT Brno diplomovou prací na téma : „Duchovně pastorační centrum na sídlišti Brno - Lesná“ ( atelier docenta ing.arch. Jaroslava Drápala, CSc. Cena za celoživotní dílo, Architektonické struktury )

Duchovně pastorační centrum na sídlišti Brno - Lesná Duchovně pastorační centrum na sídlišti Brno - Lesná Duchovně pastorační centrum na sídlišti Brno - Lesná

1.11. 1991 - 31.12. 1993
Zaměstnán jako architekt - asistent u firmy ATELIER 90 s.r.o. Architektura + projektování, Ing. arch. Vlachynský a Ing. arch. Foretník, Brno

ATELIER 90 ATELIER 90 ATELIER 90

1.1.1994 - 24.3.1996
Provozování volné živnosti na jméno Ing. arch. Martin Laštovička – Architektonické studie a projekty interiérů. Místo podnikání: Rošického ul. č.3, Jihlava
IČ: 49404601

ATELIER 90 ATELIER 90 ATELIER 90

09.1994 - 09.1995
Zahraniční pobyt Francie , Paray-le-Monial , škola EIFE

Foto Foto Foto

18.6.1996
Udělení autorizace Českou komorou architektů ČKA 02 467

24.3.1997
Provozování vázané živnosti na jméno Ing. arch. Martin Laštovička – ATELIER NA STOUPÁCH, Projektová činnost ve výstavbě, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Místo podnikání:
Na Stoupách 18, Jihlava
IČ: 49404601, DIČ: CZ6506091218

1.1.2008
Nová provozovna ateliéru: Husova 1623/12, Jihlava

Foto Foto Foto

 

 

. . . . . . . .
. . . . . .